Pozývame vás na odbornú prednášku

Michaela Kolarčíka, SJ

O Bohu a ľuďoch v Knihe Genezis

Prednáška sa uskutoční 16.9.2017 o 17:00 v Centre spirituality Východ-Západ Michala Lacka, na Ulici Komenského 14 v Košiciach.

Michael Kolarčík, SJ (1950) je rektorom Pápežského biblického inštitútu v Ríme, na ktorom v roku 1989 získal doktorát. Do roku 2014 bol profesorom na Teologickej fakulte na Regis College Torontskej univerzity.

Vstupné je dobrovoľné.

Viac informácií na rlapko@gmail.com.