Naše Centrum organizovalo seminár Ako kázať Pavla: List Rimanom v dňoch 23.-24.1.2023 v penzióne Augustineum v Bardejovských Kúpeľoch. Seminár bol súčasťou predstavenia nového prekladu Listu Rimanom, na ktorom sa výrazne podieľali členovia nášho Centra a bol pripravený na pôde Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV, v.v.i. (preklad je voľne dostupný na stránke SÚJS SAV) Seminár sa uskutočnil po Nedeli Božieho slova a v Týždni modlitieb za jednotu kresťanov. Zúčastnilo sa ho 40 účastníkov. Ekumenický rozmer prekladu i seminára umocnil príhovor biskupa Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, Peter Mihoč. Milým prekvapením na záver bol príhovor gréckokatolíckeho biskupa Milana Lacha, ktorý bol v ten deň menovaný za pomocného biskupa Bratislavskej eparchie.

Program seminára:

23.1.2023
10:15 Róbert Lapko Otvorenie
10:30 biskup VD ECAV Peter Mihoč Kázeň na vybraný text z Listu Rimanom
Juraj Feník List Rimanom: Pozadie a obsah
12:45 modlitba napoludnie + obed
15:00 – 18:00 Frank Matera Ako kázať Pavla? Kázanie z Listu Rimanom
18:15 vešpery + večera

24.1.2023
7:30 sv. omša
8:15 ranné chvály + raňajky
9:00 – 9:45 Juraj Feník Božia spravodlivosť, spása a viera: hlavná téma Listu Rimanom (1:16-17)
10:00 – 10:45 Matúš Imrich Interpretácia a teológia Rim 7 – 8
11:00 – 12:30 Ján Dolný Teologické učenie o ospravedlnení z viery v Liste Rimanom: história a súčasnosť
12:45 modlitba napoludnie + obed

Do atmosféry i obsahu seminára môžete nahliadnuť cez časť prednášky vzácneho hosťa, prof. Franka Materu, významného odborníka na Pavlove listy, ako aj cez ďalší obsah, ktorý vám tu ponúkame.

Ďalšie záznamy z tohto seminára budú zverejnené neskôr. 

Pozrite si záznam prvej časti prednášky prof. Franka Materu o kázaní z Listu Rimanom:

Stiahnite si poznámky k prednáške prof. Franka Materu o kázaní z Listu Rimanom:

Kázanie z Listu Rimanom
Podnety k jednotlivým čítaniam lekcionára

Pozrite si reportáž o našom seminári v televízii Lux (od 6:45):

Reportáž TV LUX