Pred tým než sa budúci týždeň prehupneme do Druhého listu Timotejovi, zavŕšime túto nedeľu ten Prvý. V ňom si vypočujeme záverečné povzbudenia a rady, aké dáva lídrovi miestnej kresťanskej komunity apoštolský autor tohto spisu.

A teda. Aký by mal byť vodca kresťanského spoločenstva. Predovšetkým sa má vyvarovať pokušeniu finančne sa cez svoju službu finančne obohatiť. Hoci to v našom čítaní nezaznie, biblický text vo verši 11 pôvodne obsahuje výzvu „utekaj pred tým“, čo odkazuje na predchádzajúci  úsek (1 Tim 6, 6-10), ktorý sa venuje chamtivosti. Apoštolská služba má veru málo čo spoločné so snahou materiálne si prilepšiť. Všetci, ktorí tak od čias apoštolov robili v skutočnosti evanjeliovému posolstvu len škodili. Ľud po čase vždy vycíti, či služobník Cirkvi svoje povolanie vykonáva pre dobro veriacich, alebo pre svoj vlastný prospech.

Z Prvého listu  Timotejovi (6, 11-16)

Pred tým než sa budúci týždeň prehupneme do Druhého listu Timotejovi, zavŕšime túto nedeľu ten Prvý. V ňom si vypočujeme záverečné povzbudenia a rady, aké dáva lídrovi miestnej kresťanskej komunity apoštolský autor tohto spisu.

A teda. Aký by mal byť vodca kresťanského spoločenstva. Predovšetkým sa má vyvarovať pokušeniu finančne sa cez svoju službu finančne obohatiť. Hoci to v našom čítaní nezaznie, biblický text vo verši 11 pôvodne obsahuje výzvu „utekaj pred tým“, čo odkazuje na predchádzajúci  úsek (1 Tim 6, 6-10), ktorý sa venuje chamtivosti. Apoštolská služba má veru málo čo spoločné so snahou materiálne si prilepšiť. Všetci, ktorí tak od čias apoštolov robili v skutočnosti evanjeliovému posolstvu len škodili. Ľud po čase vždy vycíti, či služobník Cirkvi svoje povolanie vykonáva pre dobro veriacich, alebo pre svoj vlastný prospech.