Kňazov pozývame na duchovné cvičenia pod názvom
„S anjelom k prázdnemu hrobu: Spirituálne čítanie knihy Tobiáš.“
Uskutočnia sa 9. – 13. 4. 2018 v Penzióne Augustineum v Bardejovských Kúpeľoch.
Exercitátormi sú František Kovaľ SJ, rektor jezuitského kostola v Ružomberku, predtým misionár v Kazachstane a špirituál na Ukrajine, a Róbert Lapko, moderátor nášho centra.
Prihlasovanie a info: 0948 681 682, info@augustineum.sk.