Pozývame vás na hosťovskú prednášku novozákonného biblistu

doc. Petra Marečka

na tému: Nanebovstúpenie Ježiša Krista podľa Svätého písma

Prednáška sa uskutoční vo štvrtok, 3. mája 2018 v seminárnom kostole sv. Antona Paduánskeho v Košiciach po sv. omši o 16:30. Doc. Petr Mareček pri sv. omši prednesie aj homíliu.

Doc. Petr Mareček je vyučujúcim na katedre biblických vied Cyrilometodskej teologickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Venuje sa najmä výkladom textov Nového zákona, predovšetkým evanjelií. Viac o prednášajúcom tu.

Bližšie info: rlapko@gmail.com