V lete minulého roku sme po prvýkrát zorganizovali Letnú akadémiu mladých (LAM). Mladí v nej prežili pár dní zo svojho leta v intelektuálno-duchovnej formácii. Tento rok sme takúto akadémiu pripravili znovu.

Z tejto myšlienky tak vzišla ďalšia: Ročná akadémia mladých (RAM), ktorá má v tomto pilotnom roku názov Ubytovanie +.

Ubytovanie + je ročný intelektuálno-formačný program pre desiatich motivovaných VŠ študentov 1. – 4. ročníka (max. sedem chlapcov a tri dievčatá), ktorý ponúka prežiť rok popri svojom štúdiu v spoločenstve: Chceme sa učiť byť, byť spolu, spolu myslieť, rásť a pracovať. 

Tento program bude možné uskutočniť vďaka spolupráci s Jezuitmi v Košiciach. Mladí majú možnosť počas svojho štúdia bývať na internáte u Jezuitov a žiť v spoločenstve, ktoré je doplnené o formáciu intelektu a ducha.

Viac o tomto programe v štýle tradícií Spoločnosti Ježišovej a o ubytovaní /na Komenského 14 v Košiciach/ sa dozviete u Pátra Františka Kovaľa SJ: frantisekoval@gmail.com, 0904 991873, alebo u moderátora nášho Centra na emailovej adrese: rlapko@gmail.com.

Tešíme sa na vás!