Hlavná 91, 042 03 Košice|csbbske@gmail.com

List Rimanom vydaný vydavateľstvom Postoj Media

Vydavateľstvo Postoj Media, s.r.o. v druhej polovici roka 2023 vydalo druhé doplnené vydanie nového prekladu a krátkeho komentára Listu Rimanom. Táto publikácia obsahuje aj úvod do tohto listu a predstavenie postavy apoštola Pavla. Je možné si ho zakúpiť v kníhkupectvách a na internetovom obchode Denníka Postoj. Tento nový preklad a komentár pripravili Slavistický ústav

Nový preklad listov Kotinťanom

Koncom roka 2023 boli Slavistickým ústavom Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied, v.v.i. a Centrom pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta v elektronickej podobe na stránke slavu.sav.sk publikované nové preklady s krátkym komentárom Prvého a Druhého listu Korinťanom. Na preklade a príprave publikácií spolupracovali z nášho centra Juraj Feník a Róbert Lapko, ktorý je aj

Druhý diel publikácie o rodinnej terminológii v Biblii

Koncom roka 2023 vyšla vo vydavateľstve Postoj Media, s.r.o. nová vedecká publikácia Rodinná terminológia vybraných biblických spisov II. Nachádajú sa v nej príspevky z kolokvia, ktoré sa konalo na TF KU 13. 10. 2023. Medzi nimi sú aj články členov nášho centra Lukáša Durkaja, Juraja Feníka, Matúša Imricha a Róberta Lapka, ktorý je zároveň

Nový preklad Listu Rimanom je hotový

V týchto dňoch bol na stránke Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV, v.v.i. (SÚJS SAV) v elektronickej podobe publikovaný nový preklad Listu Rimanom opatrený úvodom, krátkym komentárom a vnútro-biblickými odkazmi. Na jeho príprave a publikácii sa výrazným spôsobom podieľali členovia nášho centra Juraj Feník a Róbert Lapko, ktorý je aj editorom tejto publikácie. Publikácia patrí

Nová publikácia o rodinnej biblickej terminológii

Koncom roka 2022 vyšla nová publikácia z našej edície ako výsledok Kolokvia o rodinnej biblickej terminológii, ktoré sa konalo 14.10.2022 na Teologickej fakulte v Košiciach: Róbert Lapko (ed.), Rodinná terminológia vybraných biblických spisov. Bratislava: Postoj Media, s.r.o., 2022. Ide o parciálny výsledok riešenia projektu VEGA 2/0015/22 Recepcia biblickej rodinnej terminológie a motívov v slovanskom