Predstavujeme vám ďalšiu publikáciu nášho Centra. Ide o vysokoškolskú učebnicu biblickej latinčiny.

Viac informácií o publikácii:
rlapko@gmail.com

Kliknutím na stranu s obsahom nižšie zobrazíte ukážku z učebnice (obsah, úvod, záver).