Dr. Ján Dolný, S.T.D. (*1981)
Študoval v seminári Sv. Karola Boromejského v Košiciach a na Catholic University of America vo Washigtone, DC, kde je v roku 2016 obhájil dizertáciu s názvom Vzťah vývinu doktríny a pápežského úradu v diele Johna Henryho Newmana a Vladimíra Sergejeviča Soloviova. V štúdiu teológie sa zameriava na obdobie od 19. storočia po súčasnosť. Je stálym spolupracovníkom Konzervatívneho denníka Postoj.