V Slavistickom ústave Jána Stanislava SAV v Bratislave sa 13. 9. 2018 uskutočnila konferencia „K prekladom prvých kapitol Lukášovho a Jánovho evanjelia“, za účasti riaditeľa a zamestnancov SÚJS SAV,  dekana PIB prof. Petra Dubovského SJ, prodekana RK CMBF UK Dr. Jozefa Jančoviča a členov spoluorganizujúceho Centra pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta.