Matúš Imrich (*1983) pochádza z Prešova. Základné teologické štúdiá ukončil na Teologickej fakulte v Košiciach, Katolíckej univerzity v Ružomberku v roku 2008. V tom istom roku bol vysvätený za kňaza Košickej arcidiecézy. Počas základnej teologickej formácie absolvoval jeden rok štúdia v Seminári sv. Vincenta v Latrobe, PA, v USA a pastoračnú prax v diecéze Youngstown, OH. Po kňazskej vysviacke pôsobil štyri roky v pastorácii vo farnostiach Košicej arcidiecézy. Od októbra 2012 študuje na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme, na ktorom získal licenciát v júni 2017. V rámci tohto štúdia absolvoval jeden semester na Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme v programe zameranom na biblickú hebrejčinu a archeológiu Jeruzalema a Svätej zeme. V súčasnosti pokračuje v doktorandskom štúdiu na tom istom inštitúte, v ktorom sa venuje vzťahu medzi 4. kapitolou Knihy Deuteronómium a Deutero-Izaiášom (najmä kap. 45-46), predovšetkým v téme monoteizmu.