V Roku Božieho slova pozývame kňazov na duchovné cvičenia v dvoch termínoch:

1. „S anjelom k prázdnemu hrobu: Spirituálne čítanie knihy Tobiáš“
Uskutočnia sa 13. – 17. 1. 2020Penzióne Augustineum v Bardejovských Kúpeľoch. Exercitátorom bude Róbert Lapko, moderátor nášho centra.

2. „Ľudia evanjelia – ľudia radosti“
Uskutočnia sa 21. – 25. 9. 2020 tiež v Penzióne Augustineum v Bardejovských Kúpeľoch. Exercitátorom bude Peter Ceľuch, špirituál Kňazského seminára v Košiciach.

Prihlasovanie a info: 0948 681 682, info@augustineum.sk.

Tešíme sa na stretnutie s vami!