Sme veľmi radi, že vám môžeme oznámiť radostnú správu. Naše pozvanie prednášať opäť, po dvoch rokoch, prijal významný slovenský biblista Peter Dubovský, S.J. Po tom, čo sa náš hosť v predošlej prednáške venoval tematike Jeruzalemského chrámu, tentokrát bude hovoriť o exode Izraelského národa z Egypta z rôznych aspektov.

Nenechajte si ujsť príležitosť fundovanej prednášky k tejto tak dôležitej téme ako v židovskej tak v kresťanskej tradícii!

P. Dubovský je dekanom Biblickej fakulty Pápežského biblického inštitútu v Ríme a členom Medzinárodnej teologickej komisie pri Kongregácii pre náuku viery.

Podrobnosti o mieste a čase konania prednášky sa dozviete z priloženého plagátu.

Všetci ste srdečne vítaní a už teraz sa tešíme na vašu účať!