Narodil sa vo Vranove nad Topľou v roku 1972. Za kňaza bol vysvätený v roku 1998. Po magisterskom štúdiu katolíckej teológie na Spišskej Kapitule, pracovisku Univerzity Komenského v Bratislave pokračoval v postgraduálnom štúdiu biblickej teológie na Univerzite Palackého v Olomouci. Počas tohto štúdia absolvoval ročné študijné pobyty na Vrije Universiteit v Amsterdame, The Catholic University of America vo Washingtone, D. C., a Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme. Následne absolvoval postgraduálne štúdium teórie a dejín žurnalistiky. V roku 2019 sa inauguroval na Prešovskej univerzite. V rokoch 2010 – 2014 bol prorektorom Katolíckej univerzity v Ružomberku, kde v súčasnosti vyučuje Starý zákon a biblickú hebrejčinu.  V rokoch 2011 – 2014 prednášal biblické vedy na Teologickom inštitúte v Rige, detašovanom pracovisku Pápežskej Lateránskej univerzity v Ríme. V Slavistickom ústave Jána Stanislava SAV je predsedom vedeckej rady. V Košiciach moderuje od založenia Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta a je kaplánom pre komunitu anglicky hovoriacich veriacich. Odporúčaný kontakt: rlapko@gmail.com.

Róbert Lapko, rlapko@gmail.com
Born 1972, Vranov nad Topľou, Slovakia
Catholic Priest of Kosice Archdiocese, Slovakia (ord. 1998)

Education
1992 – 1998: M.A. Catholic Theology, Comenius University in Bratislava, Slovakia
1999 – 2005: Th.D. Biblical Theology, Palacky University Olomouc, Czech Republic
2001 – 2002: study/research,  Vrije Universiteit, Amsterdam
2002 – 2003: study/research, The Catholic University of America, Washington D.C.
2003 – 2004: study/research, The  Pontifical Biblical Institute, Rome
2006 – 2008: Ph.D. Theory and History of Journalism, The Catholic University in Ruzomberok, Slovakia
2010: Habilitation: Catholic Theology, The Catholic University in Ruzomberok, Slovakia
2019: Inaugural procedures: University of Presov, Slovakia

Academic
2017 – till now: Jan Stanislav Institute of Slavistics of the Slovak Academy of Sciences, chairman of Academic Senate
2005 – till now: Ass. Prof. of Biblical Theology, The Catholic University in Ruzomberok, Slovakia
2010 – 2015: Ass. Prof. of Biblical Theology, Institutum Theologicum Rigense in Riga, Latvia (branch of) Pontificia Universitas Lateranensis in Rome
2010 – 2014 Vice-Rector of The Catholic University in Ruzomberok in charge for Foreign Relations, Mobility, Formation and Accreditation