Juraj Feník (S.T.D.) je absolventom The Catholic University of America, Washington, DC so špecializáciou v biblickej teológii a novozákonnej exegéze.  Je členom The Catholic Biblical Association of America a redakčnej rady Studia Biblica Slovaca.  Prednáša novozákonnú exegézu a gréčtinu.  Venuje sa Pavlovým listom, Lukášovmu a Jánovmu evanjeliu.  Medzi jeho publikácie patrí monografia Given to the Church: An Exegetical Analysis of Christology and Anthropology in Eph 1:20-23 and 2:5-6 (Brno 2014) a viaceré články v odborných periodikách.