Koncom februára vás pozývame na vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou na tému

Teokracia. Lingvistické, exegetické a systematicko-teologické prístupy

Konferenciu otvoríme 25. februára o 17:00 v aule Centra spirituality Východ-Západ Michala Lacka v Košiciach (Komenského 14) prednáškou pre širokú verejnosť Petra Olexáka, člena Slovenského historického ústavu v Ríme, pod názvom

Vzťahy cirkvi a štátu v dejinách

Konferencia bude ďalej pokračovať 26. a 27. februára v Kláštore bosých karmelitánov v Košiciach-Lorinčíku v prednáškových blokoch v anglickom a nemeckom jazyku. Prednášať budú hostia z univerzít a inštitúcií Nemecka, Estónska, Talianska, Českej republiky a Slovenska:

Ján Dolný OSB (Kláštor Premenenia Pána Sampor)
Peter Dubovský SJ (PIB Rím)
Juraj Feník (SÚJS SAV Bratislava)
Peter Juhás (WWU Münster)
Róbert Lapko (SÚJS SAV Bratislava)
Christoph Levin (LMU Mníchov)
Petr Mareček (CMTF UP Olomouc)
Reinhard Müller (WWU Münster)
Urmas Nõmmik (Tartu Ülikool)
Peter Olexák (SHÚ Rím)
Jozef Tiňo (TF TU Bratislava)

Detailný program konferencie:

25. 2. 2019 (Centrum spirituality, Komenského 14)

17.00   Peter Olexák
Vzťahy cirkvi a štátu v dejinách

26.2. 2019 (Kláštor bosých karmelitánov, Košice-Lorinčík)

9.00 – 10.00 Peter Dubovský SJ
Writing History for Gods: The Case of the Kingdom of Suhu

10.00 – 11.00 Christoph Levin
Das Gottesvolk Israel als Theokratie

11.15 – 12.15 Jozef Tiňo
A Theocratic Perspective in Chronicles

12.15 – 13.15 Urmas Nõmmik
Theokratie und alttestamentliche Weisheit – Überlegungen am Beispiel des Hiobbuches

15.00 – 16.00 Reinhard Müller
Der Tod der Götter und die Herrschaft Gottes. Eine Auslegung von Ps 82

16.00 – 17.00 Peter Juhás
Der Thron (Gottes) in syrischer Perspektive. Beobachtungen zum syrischen Lexem ܬܪܘܢܘܣ

17.15 – 18.00 Róbert Lapko
Providence as an Aspect of God’s Sovereignty in the Book of Tobit

27. 2. 2019 (Kláštor bosých karmelitánov, Košice-Lorinčík)

9.00 – 10.00 Petr Mareček
The Great Commission in Matt 28:16-20 as the Climax of the Gospel of Matthew

10.00 – 10.45 Juraj Feník
God’s Sovereignty and Transmission of Power: Examples from John’s Gospel

11.00 – 12.00 Ján Dolný OSB
The Idea of Theocracy in the Life and Work of Vladimir Sergeevich Soloviev (1853-1900)

Concluding remarks

Na obidve akcie ste srdečne pozvaní! Vstup je voľný.

Bližšie informácie na rlapko@gmail.com