Biblické podujatie Slabosť lásky: Impulzy pre pôstnych kazateľov sa konalo 27.-28.2.2024 v Penzióne Augustineum v Bardejovských Kúpeľoch a bolo organizované Slavistickým ústavom Jána Stanislava SAV, v.v.i. a Centrom pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta.

Miroslav Varšo predstavil niektoré texty a ich zaujímavosti z biblickej knihy Pieseň piesní.

Juraj Feník objasnil dôležité aspekty tzv. hymnu na lásku v Prvom liste Korinťanom a spolu s Róbertom Lapkom zároveň predstavili nové preklady Listov Korinťanom do slovenčiny.

Účastníci sa v popoludní prvého dňa mali možnosť zúčastniť podujatia v Okresnej knižnici Dávida Gutgesela v Bardejove pod názvom Ako sa orientovať v prekladoch Biblie, ktoré tiež organizovalo naše centrum (viac tu).

Podujatie v Bardejovských Kúpeľoch potom pokračovalo niekoľkými blokmi o Samsonovom cykle z Knihy Sudcov, ktoré viedol jezuita Jaroslav Mudroň.