Plagat DKUbanner1

Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta
v spolupráci
s Diecéznym katechetickým úradom, Košice
pozýva na odborný seminár

Vybrané problémy biblických kníh
Gn 1-11, Sdc, Dan a Ef
(Príprava na 16. ročník Biblickej olympiády)

2.9.2016, 10:30-12:00 TF KU, Aula

Čo vlastne stvoril Boh na počiatku (Matúš Imrich)
PÁNOVI Dvanásti v období náboženskej anarchie (Róbert Lapko)
Schéma štyroch kráľovstiev v Knihe proroka Daniela a v apokalyptickej literatúre (Peter Juhás)
Starý zákon a kristológia v Liste Efezanom (Juraj Feník)

Plagát na stiahnutie – Vybrané problémy biblických kníh