Hlavná 91, 042 03 Košice|csbbske@gmail.com

Newmanova Idea univerzity a etické hodnoty

Náš nový formačný program vzťahujúci sa k návratu k Newmanovej Idei univerzity pokračoval druhým stretnutím 9.11.2023 v Slovenskom katolíckom kruhu v Košiciach. Toto stretnutie bolo venované téme vzťahu vzdelania a etických hodnôt. Dr. Ján Dolný vysvetlil, čo k tejto téme hovorí John H. Newman a pozvaní hostia, súrodenci, doc. Martina Kosturková a doc. Ján

23 novembra, 2023|Aktuality, Nezaradené|

Príďte na ďalšiu prednášku o Newmanovej idei univerzity

Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta a Slovenský katolícky kruh pozývajú v rámci cyklu Návrat k Newmanovej Idei univerzity: vzdelanie formujúce osobnosti  na prednášku Dr. Ján Dolného Vzťah vzdelania a etických hodnôt a diskusiu s pozvanými hosťami, súrodencami doc. Martinou Kosturkovou a doc. Jánom Knapíkom dňa 9.11.2023 o 19:00 v SKK, Alžbetina 14, Košice Martina Kosturková a Ján Knapík: habilitačné konanie na

25 októbra, 2023|Aktuality, Nezaradené|

Pokračovali sme v diskusii o rodinnej terminológii v Biblii

Dňa 13.10.2023 sme organizovali kolokvium o rodinnej terminológii v Biblii. Nadväzovali sme tým na minuloročné kolokvium s rovnakou tematikou. Kolokvium sme organizovali spolu so Slavistickým ústavom Jána Stanislava SAV, v.v.i. a s Teologickou fakultou KU. Zoznam príspevkov a ich prednášateľov: Šimon Marinčák, riaditeľ SÚJS SAV, Radoslav Lojan, dekan TF KU: Otvorenie Róbert Lapko, SÚJS

14 októbra, 2023|Aktuality, Kolokvium 2023, Semináre|

Odštartovali sme cyklus prednášok o Newmanovej idei univerzity

Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta dňa 12.10.2023 o 19:00 v Slovenskom katolíckom kruhu v Košiciach začalo s intelektuálnou formáciou prvou zo série prednášok Návrat k Newmanovej Idei univerzity: vzdelanie formujúce osobnosti  Prvý diel sa venoval téme: Poznanie ako cieľ: Klasické vzdelanie Na túto tému prednášal Dr. Ján Dolný, ktorý študoval na Catholic University

13 októbra, 2023|Aktuality, Nezaradené|

Participovali sme na Hieronymovej noci v Bardejove

Moderátor nášho centra, Róbert Lapko, bol hosťom na tohtoročnej Hieronymovej noci v Bardejove, počas ktorej sa čítala Kniha Žalmov. Na Hieronymových nociach participujeme už pravidelne. Minulý rok sa jej Róbert Lapko zúčastnil v Košickej katedrále, kde bol tento rok pozvaný ďalší člen nášho centra, Juraj Feník. Hieronymova noc je podujatie, kedy sa počas noci

3 októbra, 2023|Aktuality, Nezaradené|

S Jeremiášom na duchovných cvičeniach

V dňoch 25.-29.9.2023 sa konali duchovné cvičenia organizované naším centrom v Penzióne Augustineum v Bardejovských Kúpeľoch. Boli určené predovšetkým pre kňazov a viedol ich jezuita Jaroslav Murdoň, ktorý je doktorandom na Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme a zároveň pôsobí na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme a v Jeruzaleme. Zamyslenia duchovných cvičení sa týkali Knihy proroka

V Bardejove sme diskutovali o tom, akou rečou hovoril Ježiš

V Okresnej knižnici Dávida Gutgesela v Bardejove sme 25. septembra diskutovali o téme Akou rečou hovoril Ježiš. Hlavnými hosťami diskusie, ktorú moderoval Róbert Lapko, boli Peter Juhás a Jaroslav Mudroň. Peter Juhás pôsobí ako vedecký pracovník na Inštitúte pre výskum novozákonných textov na Univerzite v Münsteri a Jaroslav Mudroň, jezuita, je doktorandom na Hebrejskej

3 októbra, 2023|Aktuality, Nezaradené|

Začíname s intelektuálnou formáciou

Naše Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta v nadväznosti na päťročnú skúsenosť s Letnými akadémiami mladých rozširuje systematickú intelektuálnu formáciu. (O Letných akadémiách sa môžete viac dozvedieť tu.) Spolu so Slovenským katolíckym kruhom vás v rámci cyklu Návrat k Newmanovej Idei univerzity: vzdelanie formujúce osobnosti  pozývame na prvú prednášku Dr. Jána Dolného  Poznanie ako

23 septembra, 2023|Aktuality|

Čo naše oči videli, čoho sa naše ruky dotýkali: Reportáž z potuliek Svätou zemou

Prinášame Vám krátku fotoreportáž z našej druhej cesty do Svätej zeme, ktorá sa uskutočnila 20.-25. marca 2023. Tieto naše cesty organizujeme s malou skupinou a zameriavame sa viac na poznávanie miest a archeologických parkov, ktoré nie sú súčasťou bežných pútnických zájazdov. Chceme tak ponúknuť prehĺbenie poznania biblických miest a ich reálií. 1.

31 augusta, 2023|Aktuality, Poznavacie cesty|