Hlavná 91, 042 03 Košice|csbbske@gmail.com

Mládež pozývame na Letnú akadémiu mladých 2022

Mladých vo veku od 17 do 23 rokov pozývame na 4. ročník Letnej akadémie mladých (LAM) v termíne 1.-4. augusta 2022. LAMka je projekt intelektuálno-duchovnej formácie pre mládež s troma piliermi: spoločenstvo, odborné prednášky a exkurzia. Tohtoročnou témou je Čas a jeho uchopenie. Miestom konania je už tradične Kláštor augustiniánov v Košiciach a tohtoročná

26 apríla, 2022|Aktuality, LAM, LAM 2022|

Peter Dubovský SJ prednášal v Prešove (+ video)

Videozáznam na našom YouTube kanáli Audiozáznam prednášky (V audiozázname chýba pár minút z úvodu prednášky.) Záznam diskusie po prednáške Článok v StBiSl Odborný seminár „Ako (ne)čítať Bibliu: orientácia v bludisku biblických interpretácií“ pod vedením prof. Petra Dubovského SJ, ktorý sa uskutočnil 7. februára 2022, bol už piatou biblickou platformou

15 februára, 2022|Aktuality, Semináre|

Pokračujeme vo výučbe biblických jazykov v novom formáte

V roku 2022 naša Letná škola jazykov Biblie prechádza do novej dekády svojej existencie. Aj tento rok ponúkame výučbu základných biblických jazykov - biblickú hebrejčinu a gréčtinu. Letnú školu jazykov Biblie už tradične organizujeme v spolupráci s Centrom spirituality Východ-Západ Michala Lacka a Slavistickým ústavom Jána Stanislava SAV. S hebrejčinou začíname už skôr a

Ako sme slávili Nedeľu Božieho slova v košickej katedrále (+ video)

Nedeľu Božieho slova sme slávili 23. 1. 2022 spolu s Rímskokatolíckou farnosťou sv. Alžbety v Košiciach. Slávenie bolo sprevádzané intronizáciou Biblie, katechézou o charaktere Sv. písma a príhovormi o Božom slove pri sv. omšiach o 10:30, 15:00 a 18:00. Katechézy a sv. omše bolo možné sledovať aj v priamom prenose prostredníctvom internetu. Súčasťou slávenia

25 januára, 2022|Aktuality, Nezaradené|

Odborný seminár s Prof. Petrom Dubovským SJ v Prešove

Naše centrum v spolupráci s Východným dištriktom Evanjelickej cirkvi a. v. pozýva na odborný seminár Ako (ne)čítať Bibliu: Orientácia v bludisku biblických interpretácií pod vedením Pátra Petra Dubovského SJ. Seminár sa uskutoční 7. februára 2022 v Dvorane Biskupského úradu ECAV na Hlavnej 137 v Prešove so začiatkom o 11:00. Prof. Ing. Peter Dubovský, Th.D.

18 januára, 2022|Aktuality, Semináre|

Slávenie Nedele Božieho slova 2022

V spolupráci s Rímskokatolíckou farnosťou sv. Alžbety v Košiciach pripravujeme slávenie Nedele Božieho slova, 23. januára 2022. Táto nedeľa sa rozhodnutím pápeža Františka slávi na 3. nedeľu v Cezročnom období a v Týždni modlitieb za jednotu kresťanov. Súčasťou tohto slávenia v Katedrále sv. Alžbety bude intronizácia Biblie, príhovory o Božom slove počas sv. omší

10 januára, 2022|Aktuality, Nezaradené|

Publikácia o teokracii je novým vedeckým výstupom nášho centra

V prestížnom nemeckom vydavateľstve Walter de Gruyter vyšla v týchto dňoch nová kolektívna monografia Theokratie: Exegetische und wirkungsgeschichtliche Ansätze. Táto publikácia ponúka pohľad na rôzne aspekty teokracie a poukazuje na komplexný obraz náboženských a sociálno-dejinných fenoménov, ktoré tento pojem zahŕňa. Publikácia je vedeckým výstupom DFG-Forschergruppe 1986 „Natur in politischen Ordnungsentwürfen: Antike – Mittelalter – Frühe Neuzeit,“ Slavistického

Prednášali sme pre Prešovskú univerzitu

Moderátor nášho centra prof. Róbert Lapko bol pozvaný prednášať pre Výskumné centrum kritického myslenia a cností pri Ústave pedagogiky, andragogiky a psychológie Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity. Prednáška s názvom "Rodina a manželstvo na starom Blízkom východe" sa uskutočnila v online priestore 23. 11. 2021. Sledovalo ju asi 70 poslucháčov a prítomných

25 novembra, 2021|Aktuality, Nezaradené|

Prispeli sme ku kázňovým prípravkám ECAV

Naše centrum participovalo na programe kázňových prípraviek Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania pre Advent a Vianoce 2021. Toto podujatie sa uskutočnilo v online priestore 22. novembra 2021. Juraj Feník, člen nášho centra, sa vo svojej prednáške venoval téme ospravedlnenia z viery v Liste Rimanom. Moderátor nášho centra, Róbert Lapko mal tiež možnosť predstaviť našu činnosť.

25 novembra, 2021|Aktuality, Nezaradené|