Hlavná 91, 042 03 Košice|csbbske@gmail.com

Zamyslenie – 4. adventná nedeľa v roku C (Hebr 10, 5-10)

Nedeľa zasadená bezprostredne pred Vianocami nás vo svojej liturgii posúva priam až hmatateľne blízko k tajomstvu, ktoré budeme sláviť. Cítiť to v textoch celej omše. Pozrime sa teda, ako do tejto atmosféry zapadá tohtoročný výber biblických čítaní. Pozorný účastník bohoslužieb už za ostatné roky vie, že príchod Krista na svet na štvrtú adventnú nedeľu

Zamyslenie – 3. adventná nedeľa v roku C (Flp 4,4-7)

Dnešné Pavlove slová sú zo záverečnej časti listu a sú súčasťou záverečných napomenutí a povzbudení. Našu pozornosť v túto nedeľu púta predovšetkým výzva k radosti: „Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa!“ (v. 4), keďže Tretia adventná nedeľa nesie prívlastok radostná, po latinsky „gaudete“, čo je prevzaté práve z dnešného druhého čítania –

Zamyslenie – 2. adventná nedeľa v roku C (Flp 1, 4-6. 8-11)

Ak by sme si na základe Pavlových listov mali vybrať cirkevné obce, s ktorými mal najlepšie vzťahy, tak medzi prvé dve by určite patrili kresťania zo Solúna a Filíp. Im adresované autentické listy (1 Sol, Flp) v sebe totiž obsahujú množstvo znakov Pavlovej osobitej náklonnosti. Vyplýva to z toho, že práve na týchto pomyselných poliach, kde sám Apoštol zasial

Na Prvú adventnú nedeľu v liturgickom roku C, ktorou v Rímskokatolíckej cirkvi začíname nový liturgický rok, čítame v druhom čítaní úryvok z prvého spisu Nového zákona. Prvý list Solúnčanom je totiž pravdepodobne najstarším novozákonným textom. Ďalšou charakteristikou tohto listu je, že sa prezentuje ako list nie jedného autora, Pavla, ale spolu s ním aj Silvána

Zamyslenie – 4. adventná nedeľa v roku C (Lk 1, 39-45)

Liturgia štvrtej adventnej nedele nás už upriamuje na bezprostrednú prípravu na udalosť Ježišovho narodenia. To odráža aj jej bohoslužba slova, v ktorej každý rok počúvame evanjeliovú epizódu z udalostí pred narodením. Tohtoročne je to Lukášovo rozprávanie o návšteve Márie u Alžbety (Lk 1, 39-45). Celý text zamyslenia nájdete tu Z evanjelia podľa Lukáša (1, 39-45) V tých

Zamyslenie – 3. adventná nedeľa v roku C (Lk 3,10-18)

Liturgia chce svojím výberom našu pozornosť upriamiť na to, čo podľa Jána znamená konať skutky hodné zmeny zmýšľania (Lk 3,8). Venujme sa teda práve tomuto aspektu. Aký charakter majú teda Jánove výzvy a odporúčania tým, ktorí sa ho pýtajú, čo majú robiť? V prvom rade si treba všimnúť, ako sa dozvedáme z veršov, ktoré predchádzajú tým nedeľným, že