Ján Dolný

2 januára, 2023|Komentáre vypnuté na Ján Dolný

Dr. Ján Dolný, S.T.D. (*1981) Študoval v seminári Sv. Karola Boromejského v Košiciach a na Catholic University of America vo Washigtone, DC, kde je v roku 2016 obhájil dizertáciu s názvom Vzťah vývinu doktríny

Úspešná prezentácia témy práce a zvládnutie skúšky člena nášho centra

26 januára, 2022|Komentáre vypnuté na Úspešná prezentácia témy práce a zvládnutie skúšky člena nášho centra

V utorok, 25. 1. 2022, Lukáš Durkaj, člen nášho centra a doktorand Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV predstavil projekt svojej dizertačnej práce na tému "Filologická analýza prekladu vybraných žalmov Jána Šveca-Slavkoviana"  a úspešne zvládol

Blahoželáme Dr. Jurajovi Feníkovi k Cene Jozefa Búdu

25 januára, 2021|Komentáre vypnuté na Blahoželáme Dr. Jurajovi Feníkovi k Cene Jozefa Búdu

Redakcia vedeckého časopisu so zameraním na biblické vedy Studia Biblica Slovaca udelila Cenu Jozefa Búdu členovi nášho Centra Dr. Jurajovi Feníkovi. Jurajovi srdečne blahoželáme a sme hrdí na jeho plodnú prácu v oblasti biblickej vedy

Člen nášho centra pracuje na novom vydaní Novum Testamentum Graece

15 januára, 2020|Komentáre vypnuté na Člen nášho centra pracuje na novom vydaní Novum Testamentum Graece

Člen nášho centra, biblista Peter Juhás z arcidiecézy Košice obsadil od prvého januára 2020 funkčné miesto vedeckého pracovníka na Inštitúte pre novozákonný textový výskum (INTF) na Teologickej fakulte v Münsteri. Stal sa tak súčasťou

Róbert Lapko – moderátor

16 januára, 2016|Komentáre vypnuté na Róbert Lapko – moderátor

Narodil sa vo Vranove nad Topľou v roku 1972. Za kňaza bol vysvätený v roku 1998. Po magisterskom štúdiu katolíckej teológie na Spišskej Kapitule, pracovisku Univerzity Komenského v Bratislave pokračoval v postgraduálnom štúdiu biblickej teológie na Univerzite Palackého v Olomouci.

Lukáš Durkaj

14 januára, 2016|Komentáre vypnuté na Lukáš Durkaj

Kňaz košickej arcidiecézy, aktívny v biblickom apoštoláte.

Juraj Feník

14 januára, 2016|Komentáre vypnuté na Juraj Feník

Juraj Feník (S.T.D.) je absolventom The Catholic University of America, Washington, DC so špecializáciou v biblickej teológii a novozákonnej exegéze.  Je členom The Catholic Biblical Association of America a redakčnej rady Studia Biblica Slovaca.  Prednáša novozákonnú exegézu a gréčtinu.