Hlavná 91, 042 03 Košice|csbbske@gmail.com

List Rimanom vydaný vydavateľstvom Postoj Media

Vydavateľstvo Postoj Media, s.r.o. v druhej polovici roka 2023 vydalo druhé doplnené vydanie nového prekladu a krátkeho komentára Listu Rimanom. Táto publikácia obsahuje aj úvod do tohto listu a predstavenie postavy apoštola Pavla. Je možné si ho zakúpiť v kníhkupectvách a na internetovom obchode Denníka Postoj. Tento nový preklad a komentár pripravili Slavistický ústav

Nový preklad Listu Rimanom je hotový

V týchto dňoch bol na stránke Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV, v.v.i. (SÚJS SAV) v elektronickej podobe publikovaný nový preklad Listu Rimanom opatrený úvodom, krátkym komentárom a vnútro-biblickými odkazmi. Na jeho príprave a publikácii sa výrazným spôsobom podieľali členovia nášho centra Juraj Feník a Róbert Lapko, ktorý je aj editorom tejto publikácie. Publikácia patrí