Veľmi nás teší, že môžeme pozvať kňazov na duchovnú obnovu s P. Petrom Dubovským, S.J.

Duchovná obnova sa uskutoční v exercičnom dome jezuitov v Prešove v dňoch 12.-14. februára 2019 a jej témou bude Jozefov cyklus z Knihy Genezis. Ďalšie informácie si môžete všimnúť na priloženom plagáte.

Pred začatím duchovnej obnovy vás pozývame zúčastniť sa odbornej prednášky P. Dubovského na tému: Exodus: od reality po kristologickú interpretáciu. Viac o tejto ponuke sa dozviete na tomto linku.

P. Dubovský je uznávaným odborníkom na Starý zákon (najmä na Knihy kráľov) nie len na Slovensku ale aj v zahraničí. Je dekanom a stálym profesorom Biblickej fakulty Pápežského biblického inštitútu v Ríme a členom Medzinárodnej teologickej komisie pri Kongregácii pre náuku viery.

Pred dvoma rokmi náš hosť viedol duchovnú obnovu pre kňazov zameranú na Knihu proroka Izaiáša. Zopár fotografií z týchto dní si môžete pozrieť tu.

Tešíme sa na vás!