Mládež pozývame na 6. ročník Letnej akadémie mladých

Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta v spolupráci s rehoľou augustiniánov v Košiciach pozýva mladých vo veku od 17 do 23 rokov na 6. ročník Letnej akadémie mladých (LAM) v termíne 29.7. - 1.8.2024 (pondelok - štvrtok) LAMka je projekt intelektuálno-duchovnej formácie, ktorá prebieha prostredníctvom interdisciplinárnych prednášok, exkurzií a spoločenstva v K​láštore sv.