Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta

pozýva v rámci Celoživotného štúdia Biblie 2023
a v Týždni modlitieb za jednotu kresťanov na seminár

Ako kázať Pavla: List Rimanom
Predstavenie nového prekladu Listu Rimanom a teologické podnety na kázanie

Seminár povedú:
prof. Frank J. Matera (USA)
biskup Peter Mihoč (VD ECAV)
a členovia nášho centra

Seminár sa uskutoční v penzióne Augustineum v Bardejovských Kúpeľoch v termíne 23.-24. 1. 2023 (pondelok a utorok).

Bližšie informácie a prihlasovanie na rlapko@gmail.com.

Úhrada poplatku 60 Eur do 19. 1. 2023.

Tešíme sa na vás!

Prof. Frank Matera je emeritným profesorom Catholic University of America vo Washingtone, USA. Napísal komentáre k viacerým Pavlovým listom a mnoho publikácií k teológii Nového zákona. V súčasnosti pôsobí v pastorácii v Arcidiecéze Hartford, CT.