Naše centrum v spolupráci s Východným dištriktom Evanjelickej cirkvi a. v. pozýva na odborný seminár Ako (ne)čítať Bibliu: Orientácia v bludisku biblických interpretácií pod vedením Pátra Petra Dubovského SJ.

Seminár sa uskutoční 7. februára 2022 v Dvorane Biskupského úradu ECAV na Hlavnej 137 v Prešove so začiatkom o 11:00.

Prof. Ing. Peter Dubovský, Th.D. SJ získal doktorát na Harvard Divinity School. Prednáša na Pápežskom biblickom inštitúte a je členom Medzinárodnej teologickej komisie pri Kongregácii pre náuku viery.
Bližšie informácie a prihlasovanie – do 3. 2. 2022 – na rlapko@gmail.com.
Tešíme sa na Vás.