Biblické zamyslenie na tento týždeň

Zamyslenie – 15. nedeľa v roku B (Mk 6,7-13)

Ježiš vysiela prvú skupinu misionárov. Text dnešnej nedele (Mk 6,7-13) opisuje „čo a ako“ ich poslania. „Čo“ tvorí rámec state a „ako“ vyplňuje jej stred. V úvode tejto perikopy Ježiš dal dvanástim moc nad nečistými duchmi. Záver

Aktuality