Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta v Košiciach organizuje v dňoch 12. -13. 2. 2018 v penzióne Augustineum v Bardejovských Kúpeľoch odborno-popularizačný seminár o Ježišovej rozlúčkovej reči v Jánovom evanjeliu v rámci prípravy na prežívanie Pôstu a Veľkej noci. Prednášateľmi sú biblisti Juraj Feník, Matúš Imrich a Róbert Lapko. Cieľom seminára, ktorý je otvorený pre širokú verejnosť so záujmom o Sv. písmo, je detailnejší rozbor vybraných textov z Jn 13-17, ktoré opisujú poslednú večeru a Ježišovu rozlúčku s učeníkmi. Cena je 40 Eur. Bližšie info a prihlasovanie: csbbske@gmail.com.