Prednáškový kurz o dejinách starovekého Izraela, ktorý odštartoval v septembri minulého roku, a ktorý má už za sebou štyri časti, pokračuje v tomto roku svojou druhou polovicou.
Pozývame vás na pokračovanie kurzu v nasledovných termínoch a témach:

16. 2. 2017 (štvrtok) – asýrska expanzia a zánik Izraelského kráľovstva

20. 4. 2017 (štvrtok) – pád Jeruzalema a exilové obdobie

27. 4. 2017 (štvrtok) – poexilové obdobie

– temín poslednej prednášky bude určený neskôr

Kurz prebieha vo zvyčajných časoch (17:30-19:30) a na zvyčajnom mieste (Centrum Spirituality Východ-Západ Michala Lacka, Komenského 14, Košice).