Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta (C-SBBS) v Košiciach v spolupráci s Centrom spirituality Východ-Západ Michala Lacka TF TU (CSVZML) ponúka v lete intenzívne kurzy biblickej hebrejčiny, gréčtiny a aramejčiny v rámci programu Letná škola jazykov Biblie 2017.  Záujemcovia budú mať možnosť nahliadnuť do sveta biblických jazykov a tak poznávať biblické posolstvo v pôvodných jazykoch. Obohatením šiesteho ročníka LŠJB bude kurz biblickej aramejčiny, jazyka niektorých častí kníh Starého zákona. Zároveň kurz uvedie záujemcov do problematiky aramejských dialektov, ako napríklad dialektu prítomného v kumránskych spisoch, resp. dialektu používaného v období Ježiša Krista. Miestom výučby spomínaných kurzov je CSVZML v Košiciach.

V Bratislave je počas leta plánovaný kurz sýrčiny pod vedením Petra Juhása.

Reportáž o minuloročnej LŠJB 2016 si možno pozrieť na:
http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/11809/105711#11.

Bližšie informácie o LŠJB 2017: rlapko@gmail.com

Termíny kurzov:
Biblická gréčtina pre začiatočníkov – 26. 6. – 14. 7. 2017 (Juraj Feník)
Biblická hebrejčina pre začiatočníkov – 3. 7. – 21. 7. 2017 (Matúš Imrich)
Biblická aramejčina pre začiatočníkov – 17. 7. – 28. 7. 2017 (Peter Juhás)

Možnosť prihlásenia do 2. 6. 2017 na csbbske@gmail.com.

Absolventi a lektori kurzov latinčiny a sýrčiny v rámci Letnej školy jazykov Biblie 2016