Aj keď do Adventu a Vianoc nám ešte zostáva pár týždňov, radi by sme vás pozvali na prípravu na tieto obdobia už teraz. Už sa stáva tradíciou, že pred Vianocami a Veľkou nocou vás pozývame na stretnutie nad textami Svätého písma, ktoré s týmito obdobiami súvisia. Po textoch o detstve Ježiša Krista z Lukášovho a Matúšovho evanjelia sa tento rok chceme zamerať na niektoré vybrané texty Nového zákona, ktoré súvisia s vtelením Božieho Syna: Lukášove hymny, Jánov prológ a vybrané Pavlovské texty.

Okrem niektorých členov nášho Centra, sme ako hosťujúceho prednášateľa pozvali biblistu Jozefa Jančoviča, ktorý prednáša biblické disciplíny na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a je zároveň predsedom Slovenskej spoločnosti pre katolícku teológiu.

Stretnutie sa uskutoční v penzióne Augustineum v Bardejovských Kúpeľoch v dňoch 20.-21. novembra 2018 (utorok a streda). Textom Svätého písma sa budeme venovať v štyroch prednáškových blokoch. Okrem toho sú tieto dni príležitosťou na oddych a rekreáciu v prostredí Bardejovských Kúpeľov. Viac informácií nájdete na priloženom plagáte a na emailovej adrese rlapko@gmail.com.

Všetci ste srdečne vítaní.