Prinášame Vám krátku fotoreportáž z našej druhej cesty do Svätej zeme, ktorá sa uskutočnila 20.-25. marca 2023.

Tieto naše cesty organizujeme s malou skupinou a zameriavame sa viac na poznávanie miest a archeologických parkov, ktoré nie sú súčasťou bežných pútnických zájazdov. Chceme tak ponúknuť prehĺbenie poznania biblických miest a ich reálií.

1. deň:

Bejt Guvrin-Mareša

Hneď po pristáti na letisku v Tel Avive sme si cestu do Jeruzalema obohatili viacerými odbočkami a zastávkami. Prvou bol Národný park Bejt Guvrin-Mareša, ktorý sa nachádza v samom srdci „Krajiny tisícich jaskýň“. Centrom tohto prírodno-historického areálu je Tel Mareša – mohyla stotožňovaná s biblickou Maresou (Joz 15,44; 2 Krn 11,8; 14,8; Mich 1,15; 2 Mach 12,35). V jej okolitých jaskyniach sme obdivovali pôsobivé cisterny, zrekonštruované antické lisy na víno a na olivy, holubníkove jaskyne (kolumbária) a pohrebné jaskyne Feničanov, ktorí žili v meste. V hrobkách sa nachádzajú zreštaurované vzácne nástenné maľby.