V rámci Celoživotného biblického štúdia 2017

vás pozývame na seminár

Narodenie Krista podľa Matúša

Program

utorok 21.11.2017
10:30–12:30
prednáškový blok I
12:30 obed
15:00–17:00 prednáškový blok II
17:30 večera a rekreácia

streda 22.11.2017
8:00
raňajky
9:00–10:30 prednáškový blok III
11:00–12:30 prednáškový blok IV
12:30 obed a záver

Séria prednášok ponúka detailnejší pohľad do textov Mt 1 – 2 ako podnet pre prežívanie Adventu a Vianoc.

Prednášajú:
Blažej Štrba (Prečo a ako hovorí Matúš o Ježišovi na základe Starého zákona)
Juraj Pigula OSA (Cirkevní otcovia a začiatok Matúšovho evanjelia)

Seminár sa uskutoční v penzióne Augustineum v Bardejovských Kúpeľoch (www.augustineum.sk). Stretnutie je zároveň možnosťou krátkej rekreácie.

Bližšie informácie: rlapko@gmail.com
Možnosť prihlásenia: csbbske@gmail.com do 8.11.2017. Cena: 40 EUR.