Koncom roka 2023 vyšla nová publikácia z našej edície v oblasti etnolingvistiky:

Katarína Dudová, Róbert Lapko: Česť z pohľadu etnolingistiky. Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava :  Vydavateľstvo Postoj Media, s.r.o., 2023.