Pozývame vás na odbornú prednášku

Petra Dubovského SJ
Jeruzalemský chrám

ktorá sa uskutoční 7.2.2017 o 14:00 hod. v kongresovej hale hotela Lineas v Prešove na Budovateľskej ulici 14

Prof. Ing. Peter Dubovský, Th.D. SJ získal doktorát na Harvard Divinity School. Je dekanom Fakulty biblických vied na Pápežskom biblickom inštitúte a členom Medzinárodnej teologickej komisie pri Kongregácii pre náuku viery. Minulý rok publikoval štúdiu The Building of the First Temple: A Study in Redactional, Text-Critical and Historical Perspective.

Dobrovoľný príspevok.

Viac informácií: rlapko@gmail.com