Hlavná 91, 042 03 Košice|csbbske@gmail.com

Nová publikácia o rodinnej biblickej terminológii

Koncom roka 2022 vyšla nová publikácia z našej edície ako výsledok Kolokvia o rodinnej biblickej terminológii, ktoré sa konalo 14.10.2022 na Teologickej fakulte v Košiciach: Róbert Lapko (ed.), Rodinná terminológia vybraných biblických spisov. Bratislava: Postoj Media, s.r.o., 2022. Ide o parciálny výsledok riešenia projektu VEGA 2/0015/22 Recepcia biblickej rodinnej terminológie a motívov v slovanskom

V Košiciach sme diskutovali o biblickej rodinnej terminológii

V piatok, 14. 10. 2022, sme spoluorganizovali biblické kolokvium zamerané na biblickú rodinnú terminológiu a na jej recepciu. Okrem nášho centra boli spoluorganizátormi aj Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, v.v.i. a Teologická fakulta v Košiciach Katolíckej univerzity v Ružomberku, na ktorej pôde sa kolokvium aj uskutočnilo. Zoznam príspevkov: Šimon Marinčák, riaditeľ SÚJS SAV: Otvorenie

18 októbra, 2022|Aktuality, Kolokvium 2022, Semináre|

V Košiciach spoluorganizujeme kolokvium o biblickej rodinnej terminológii

V piatok 14. 10. 2022 v čase od 8:00 do 12:00 sa v priestoroch Teologickej fakulty v Košiciach (učebňa E2) uskutoční biblické kolokvium a workshop: Rodina v Biblii: Recepcia biblickej rodinnej terminológie Na kolokviu odznejú tieto príspevky: Šimon Marinčák, riaditeľ SÚJS SAV: Otvorenie Róbert Lapko, SÚJS SAV, TF KU: Adelfós v Knihe Tobiáš Dušan Demjanovič,

10 októbra, 2022|Aktuality, Kolokvium 2022, Semináre|