V dňoch 25.-29.9.2023 sa konali duchovné cvičenia organizované naším centrom v Penzióne Augustineum v Bardejovských Kúpeľoch. Boli určené predovšetkým pre kňazov a viedol ich jezuita Jaroslav Murdoň, ktorý je doktorandom na Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme a zároveň pôsobí na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme a v Jeruzaleme.

Zamyslenia duchovných cvičení sa týkali Knihy proroka Jeremiáša a ich vedúcou myšlienkou bol citát z tejto knihy: „Opojím dušu kňazov hojnosťou.“ (Jer 31,14)

Správa na TV Lux (od -12:23)
Správa na TKKBS