Peter Juhás – životopis

Peter Juhás (*1982), štúdium teológie absolvoval na TF v Košiciach, KU v Ružomberku (2000-2006), počas ktorého študoval aj na Johannes-Gutenberg-Universität v Mainzi (2003-2004) a Dormition Abbey v Jeruzaleme (31. Theologisches Studienjahr, 2004-2005). Potom pokračoval v licenciátnych štúdiách biblických vied a orientálnych jazykov na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme (2006-2009), kde dosiahol licenciát in re biblica (2009) a neskôr aj in studiis orientis antiqui (2013). V septembri 2011 obhájil dizertačnú prácu z teológie na TF v Košiciach. Ako (odborný) asistent pôsobil od ZS 2010 do LS 2014 na TF v Košiciach a zároveň od LS 2011 do LS 2013 na Ludwig-Maximilians-Universität v Mníchove. Od 2009 do 2015 bol externým doktorandom v odbore lingvistika (Hebrejské a aramejské štúdia) na Universiteit Leiden (obhajoba dizertačnej práce: 24. november 2015). Od augusta 2014 pracuje na WWU Münster ako člen riešiteľského tímu DFG-projektu „Natur in politischen Ordnungsentwürfen“. Publikuje doma i v zahraničí.

Výber z publikačnej činnosti:
“Center” and “periphery” in the Apocalyptic Imagination. The Vision of the Ephah (Zech 5:5-11) and the Syriac Apocalypse of Baruch as case study, in: Ehud Ben Zvi and Christoph Levin (ed.), Centres and Peripheries in the Early Second Temple Period (Tübingen 2016; forthcoming).

Die biblisch-hebräische Partikel נָא im Lichte der antiken Bibelübersetzungen. Unter besonderer Berücksichtigung ihrer vermuteten Höflichkeitsfunktion (PhD-Proefschrift; Universiteit Leiden 2015).

Aspis und draqōnē und die mythologischen Wesen der Syrischen Baruch-Apokalypse, Ephemerides Theologicae Lovanienses 91/1 (2015) 131–144 (s Róbertom Lapkom).

 Dew in the Enochic Literature, in: Ehud Ben Zvi and Christoph Levin (ed.), Thinking of Water in the Early Second Tempel Period (BZAW 461; Berlin 2014) 359–373.

 b¹rtu nabalkattu ana m¹t Aššur £pušma uhêa‰‰â…Eine Studie zum Vokabular und zur Sprache der Rebellion in ausgewählten neuassyrischen Quellen und in 2Kön 15–21 (KUSATU 14; Kamen 2011).

Sýrska Baruchova apokalypsa 1-21. Preklad a komentár (Košice 2011).

Nová publikácia Petra Juhása o motíve vrchov v židovskej apokalyptike

23 marca, 2020|Komentáre vypnuté na Nová publikácia Petra Juhása o motíve vrchov v židovskej apokalyptike

Začiatkom tohto roka (2020) vyšla členovi nášho Centra Petrovi Juhásovi nová publikácia Berge als Widersacher: Studien zu einem Bergmotiv in der jüdischen Apokalyptik (Vrchy ako protivník: Štúdie k motívu vrchov v židovskej apokalyptike). Publikácia je jeden z

Člen nášho centra pracuje na novom vydaní Novum Testamentum Graece

15 januára, 2020|Komentáre vypnuté na Člen nášho centra pracuje na novom vydaní Novum Testamentum Graece

Člen nášho centra, biblista Peter Juhás z arcidiecézy Košice obsadil od prvého januára 2020 funkčné miesto vedeckého pracovníka na Inštitúte pre novozákonný textový výskum (INTF) na Teologickej fakulte v Münsteri. Stal sa tak súčasťou

Publikácia Petra Juhása o fenoméne zdvorilosti v známom vydavateľstve Brill

3 mája, 2017|Komentáre vypnuté na Publikácia Petra Juhása o fenoméne zdvorilosti v známom vydavateľstve Brill

Známe holandské vydavateľstvo Brill, zamerané na publikovanie vedeckých prác, vydalo filologickú štúdiu Petra Juhása, vedeckého odborníka Centra pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta, v ktorej sa venuje problematike hebrejskej častice -na. Nezameriava sa len na