Hlavná 91, 042 03 Košice|csbbske@gmail.com

Druhý diel publikácie o rodinnej terminológii v Biblii

Koncom roka 2023 vyšla vo vydavateľstve Postoj Media, s.r.o. nová vedecká publikácia Rodinná terminológia vybraných biblických spisov II. Nachádajú sa v nej príspevky z kolokvia, ktoré sa konalo na TF KU 13. 10. 2023. Medzi nimi sú aj články členov nášho centra Lukáša Durkaja, Juraja Feníka, Matúša Imricha a Róberta Lapka, ktorý je zároveň

Pokračovali sme v diskusii o rodinnej terminológii v Biblii

Dňa 13.10.2023 sme organizovali kolokvium o rodinnej terminológii v Biblii. Nadväzovali sme tým na minuloročné kolokvium s rovnakou tematikou. Kolokvium sme organizovali spolu so Slavistickým ústavom Jána Stanislava SAV, v.v.i. a s Teologickou fakultou KU. Zoznam príspevkov a ich prednášateľov: Šimon Marinčák, riaditeľ SÚJS SAV, Radoslav Lojan, dekan TF KU: Otvorenie Róbert Lapko, SÚJS

14 októbra, 2023|Aktuality, Kolokvium 2023, Semináre|