Pokračovali sme v diskusii o rodinnej terminológii v Biblii

Dňa 13.10.2023 sme organizovali kolokvium o rodinnej terminológii v Biblii. Nadväzovali sme tým na minuloročné kolokvium s rovnakou tematikou. Kolokvium sme organizovali spolu so Slavistickým ústavom Jána Stanislava SAV, v.v.i. a s Teologickou fakultou KU. Zoznam príspevkov a ich prednášateľov: Šimon Marinčák, riaditeľ SÚJS SAV, Radoslav Lojan, dekan TF KU: Otvorenie Róbert Lapko, SÚJS