Na jeseň tohto roka sme si pre vás pripravili ďalšiu novinku, tentokrát v spolupráci s Farnosťou Božieho milosrdenstva na košickom sídlisku KVP.

Pozývame vás na sériu stretnutí, ktoré budú zamerané na detailné štúdium siedmych znamení v Jánovom evanjeliu. Jednotlivým znameniam sa budeme venovať v poradí, v akom nasledujú v tomto Evanjeliu: premenenie vody na víno na svadbe v Káne, uzdravenie syna kráľovského služobníka z Kafarnauma, uzdravenie ochrnutého pri nádrži Betesda, rozmnoženie chleba v Galilei, kráčanie po mori, uzdravenie slepého od narodenia, vzkriesenie Lazára.

Keďže každé zo stretnutí bude zamerané na jedno znamenie, stretnutí bude sedem a budú sa konať raz týždenne, v utorok večer o 18:45 v priestoroch farského úradu Farnosti Božieho milosrdenstva v Košiciach-KVP. Stretnutia budú viesť členovia nášho Centra aj prizvaní hostia. Začiname 17. septembra. Ostatné dátumy si všimnite na plagáte.

Pre ďalšie informácie píšte na emailovú adresu rlapko@gmail.com.

Stretnutia sú otvorené pre širokú verejnosť. Tešíme sa na vás!