Vo februári tohto roku sme v Košiciach organizovali vedeckú konferenciu Biblia a mládež. V minulosti sme vám priniesli aj krátku správu a zopár fotografií z tejto konferencie.

Na konferencii odzneli rôznorodé príspevky, ktoré sú teraz dostupné aj širokej verejnosti v podobe zborníka. Prinášame vám jeho ukážku, v ktorej si môžete všimnúť aj zoznam jednotlivých príspevkov.

Zborník si môžete objednať na rlapko@gmail.com. Na tejto adrese si môžete objednať aj ďalšie publikácie z našej edície:

Amoris laetitia – Očami teológov. Róbert Lapko (ed.) 2017
Lingia Latina Biblica. Vysokoškolská učebnica biblickej latinčiny. Anabela Katreničová, Róbert Lapko 2017
Martin Luther po päťsto rokoch. Zborník z vedeckej konferencie. Róbert Lapko (ed.) 2018