pozývame vás na prednáškový kurz

Dejiny starovekého Izraela

Prednáškové bloky (spolu osem) sú zamerané na jednotlivé obdobia dejín Izraela v staroveku. Pritom sa nejedná o rekapituláciu dejín z pohľadu biblických autorov. Ten tvorí len jeden aspekt problému. Kurz chce ponúknuť predstavenie dejín Izraela z pohľadu historickej kritiky. Ako príklad môžu poslúžiť nasledujúce a pod. otázky: Môžeme historicky rekonštruovať osobu Mojžiša, exodus a tzv. zaujatie Kanaánu? Čo má Mojžiš spoločné so Sargonom Akkadským? Ako je to s veľkoríšou Dávida a Šalamúna? Dôležitou súčasťou je aj predstavenie historického a geografického kontextu Izraela, hlavne Mezopotámie a jej (aj literárnych) prameňov.

Cieľ: Predstavenie Dejín starovekého Izraela počas akademického roka 2016/2017 (spolu počas ZS a LS 16 hod.)

Lektor:            Dr. Peter Juhás, SSL., SOAL., PhD.

Termíny zimný semester:
9. 9. 2016
14. 9. 2016
10. 11. 2016
16. 11. 2016

Čas: od 17.30 – do 19.30 hod.

Miesto: Centrum Spirituality Východ – Západ Michala Lacka, Komenského 14, Košice

Prihlasovanie: do 7. 9. 2016 na adresu: csbbske@gmail.com.

Účastnícky poplatok: za celý kurz 8,00 eur. Poplatok hradí účastník pri prvej prednáške.

Viac informácií: rlapko@gmail.com