Farnosť Nižná Šebastová

v splupráci s

Centrom pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta

a

Cestovnou kanceláriou Prima

organizuje

púť do Svätej zeme

v termíne 23. – 30. 3. 2017

sprievodca: Jaroslav Rindoš, SJ

niznasebastova.fara.sk
ckprima.sk