Hlavná 91, 042 03 Košice|csbbske@gmail.com

Zamyslenie – 3. adventná nedeľa v roku B (1 Sol 5,16-24)

Súčasťou záverečných povzbudení v Prvom liste Solúnčanom je výzva k radosti. Nielen však to. Táto výzva je súčasťou triády: „ustavične sa radujte, bez prestania sa modlite, pri všetkom vzdávajte vďaky“ (16-18a). To, že tieto výzvy patria neoddeliteľne k sebe môžeme vnímať aj skrze to, že vo všetkých troch sa zdôrazňuje istá celistvosť: „ustavične, bez prestania,

Zamyslenie – 2. adventná nedeľa v roku B (2 Pt 3, 8-14)

Epištola tohtoročnej druhej adventnej nedele je vzatá z Druhého Petrovho listu. Väčšina biblistov ho považuje za chronologicky jeden z najmladších, ak nie najmladší spis Nového zákona. Datácia jeho vzniku sa niektorými určuje až do začiatku 2. storočia. Ak by sme to prijali, tak boli jeho prvotnými adresátmi kresťania minimálne už druhej alebo tretej generácie. Nikto z nich sa

Zamyslenie – 1. adventná nedeľa v roku B (1 Kor 1,3-9)

Úryvok z Prvej adventnej nedele vynecháva prvé dva verše, v ktorých sa spomínajú autori a adresáti listu, čo sú klasické prvky kompozície listov v antike. Tretí verš obsahuje pozdrav, čo je ďalší klasický prvok stavby listu, avšak v tomto prípade nie je formulovaný zvyčajným spôsobom. Bežne sa v listoch používal pozdrav χαίρειν [chairein], čo je

Zamyslenie – 4. adventná nedeľa v roku B (Lk 1,26-38)

Predvečer Vianoc  nám ponúka asi najčastejšie používaný biblický text v katolíckej liturgii slova. Je ním Lukášovo rozprávanie o zvestovaní narodenia Ježiša jeho matke Márii. Tento úsek tvorí v Lukášovej dvojkapitole o Ježišovom narodení a detstve paralelu s počiatkami postavy Jána Krstiteľa. Ján je vo svojej rannej fáze existencie umiestnený do pozície Kristovho predchodcu. Jeho narodenie (Lk 1,56-80) predchádza tomu Ježišovmu (Lk

Zamyslenie – 3. adventná nedeľa v roku B (Jn 1,6-8.19-28)

Zatiaľ čo minulý týždeň sme počúvali o Jánovi Krstiteľovi z úst Marka, dnes nám ho predstavuje Evanjelium podľa Jána. Liturgické čítanie je kombináciou dvoch textov. Úvodná časť je z Prológu a tá nasledujúca, ktorá začína slovami: „Toto je Jánovo svedectvo...“, otvára celé Evanjelium po Prológu. Táto časť tvorí prvý deň z takzvaného „otváracieho“, či „inauguračného týždňa“ Štvrtého evanjelia a môžeme v nej

16 decembra, 20