Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta pozýva kňazov na duchovné cvičenia s Knihou žalmov:

„Skúmaj ma, Bože, a poznaj moje srdce“ (Ž 139,23)

Exercitátorom bude jezuita Michael Kolarcik, emeritný rektor Pápežského biblického inštitútu v Ríme.

Duchovné cvičenia sa uskutočnia 23.-26.9.2024 v penzióne Augustineum v Bardejovských kúpeľoch.

Viac info a prihlasovanie do 1.8.2024 na rlapko@gmail.com.