Sme radi, že vám môžeme predstaviť novú publikáciu, na vydaní ktorej sa podieľalo naše Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta spolu s Centrom spirituality Východ-Západ Michala Lacka. Publikácia nesie názov Od čistoty k hygiene – od hygieny ku zdraviu – metamorfózy starostlivosti o dušu a telo. Je príznačné, že publikácia s práve touto témou uzrela svetlo sveta práve v roku, ktorý bol celý poznačený celosvetovou pandémiou. Publikácia vychádza v rámci série Orientalia et Occidentalia.

Z editoriálu publikácie:
„V atmosfére týchto dní, ktoré taktiež poznačila epidémia, Vám prinášame zborník príspevkov, ktorý držíte v rukách. Tvorí ho veľa statí z oblasti medicíny, epidemiológie, histórie, teológie, biblických vied, filozofie či slavistiky, ktoré veľmi zaujímavo reflektujú fenomén zdravia, čistoty, hygieny, duše i tela i technických parametrov, ktoré k nim viedli. Sme presvedčení o tom, že ich zostavením prinášame veľmi kvalitný a nanajvýš aktuálny materiál, ktorý bude stimulom k ďalšej diskusii.“

Celý editoriál a obsah si môžete pozrieť aj tu.
Obálku publikácie spolu so zoznamom všetkých publikácií, ktoré vyšli v sérii Orientalia et Occidentalia nájdete tu.

V publikácii nájdete tieto príspevky:

Normatívnosť normálneho vo filozofii alebo ako sa konštruuje normatív zdravia a hygieny
(Rastislav NEMEC, Martin ŠARKAN)
Axiologický vzťah čistoty a očisťovania
(Svetlana ŠAŠERINA)
Biblický pohľad na pojmy „čistý“ a „nečistý“
(Robert LAPKO)
Sémantická opozícia „čistý-nečistý“ vo folklórnom prozaickom texte
(Katarína ŽEŇUCHOVÁ)
Nejmladší doklad rukopisné tradice Modlitby za čistotu
(František ČAJKA)

Čistota tela i duše vo vybraných stredovekých traktátoch uhorskej proveniencie
(Anabela KATRENIČOVÁ)
Starosť o dušu v zrkadle pôstnych kázní P. Vojtecha Gazdu, OFM (1799)
(Erika BRTÁŇOVÁ)


II.
Expresivita v slovenskej toponymii a čo s tým súvisí?
(Jaromír KRŠKO)
Prejavy dehonestácie a zhanobenia človeka v stredovekom Uhorskom kráľovstve
(Miloš MAREK)
Expresíva v súdnych konaniach skalického magistrátu v 17. storočí
(Darina FRIDRICHOVÁ)
Konfesionálne častovanie. Sonda do problematiky
(Peter ZUBKO)
„My se s vámi nemodlíme ani u jednoho stolu nesedíme“: K některým teologicko-společensko-hygienickým „ohrazením“ ruských staroobřadníků-bezpopovců vůči okolnímu světu i ostatním křesťanům
(Jana NOVÁKOVÁ, Michal ŘOUTIL)

III.
Kúpanie a hygiena v neskorom staroveku a v stredoveku
(Vincenzo RUGGIERI)
Lékařská situace v Byzanci a byzantské Lurdy
(Tomáš MRŇÁVEK)
Qui aquam hauris, fontem corona. Liečivé účinky termálnych prameňov vo vybraných dizertáciách
Trnavskej univerzity (1635-1777)
(Zuzana LOPATKOVÁ, Katarína KARABOVÁ)
Hygiena na hradoch z pohľadu novších výskumov vybraných lokalít západného a stredného Slovenska
(Martin BÓNA)
Zdravie a choroba populácií a komunít v priebehu času
(Martin RUSNÁK, Viera RUSNÁKOVÁ)