Pozývame na duchovnú obnovu pre kňazov

vedenú P. Petrom Dubovským SJ

s témou

Izaiáš a jeho cesta do Božích hlbín

7.- 9.2. 2017

v Exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove, Pod Kalváriou 81

Program začína večerou o 18:00 hod. a končí obedom.
Možnosť prihlásenia do 15.1.2017 na csbbske@gmail.com.
Bližšie informácie na rlapko@gmail.com.
Poplatok: 60 EUR.

Účastníci duchovnej obnovy majú možnosť 7.2.2017 absolvovať aj odbornú prednášku Petra Dubovského SJ na tému Jeruzalemský chrám v neďalekom hoteli Lineas v Prešove na Budovateľskej ulici 14 o 14:00 hod. organizovanú rovnako C-SBBS.

Prof. Ing. Peter Dubovský, Th.D. SJ získal doktorát na Harvard Divinity School. Je dekanom Fakulty biblických vied na Pápežskom biblickom inštitúte a členom Medzinárodnej teologickej komisie pri Kongregácii pre náuku viery.

www.jezuiti.sk

www.lineas.sk