Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta

v spolupráci

s Centrom spirituality Východ-Západ Michala Lacka, TFTU

Vás pozýva na konferenciu

Kresťanskí migranti na Slovensku

arcibiskup Mons. Cyril Vasiľ, SJ:

Migrácia kresťanov z Blízkeho východu – budúcnosť východných cirkvi

Šimon Marinčák:

Sýrska liturgia: História a dnes

Peter Juhás:

Lingvistický kontext irackých kresťanov

Svedectvo a diskusia s kresťanmi z Iraku na Slovensku

a výstavu s premietaním dokumentárneho filmu

Antona Friča: Slzy a nádej Iraku

Aula A1 a Átrium, Teologická fakulta KU, Hlavná 89, Košice

11. február 2016, od 11:00

viac informácií: rlapko@gmail.com

plagat_utecenci