Koncom roka 2023 vyšla vo vydavateľstve Postoj Media, s.r.o. nová vedecká publikácia Rodinná terminológia vybraných biblických spisov II.

Nachádajú sa v nej príspevky z kolokvia, ktoré sa konalo na TF KU 13. 10. 2023. Medzi nimi sú aj články členov nášho centra Lukáša Durkaja, Juraja Feníka, Matúša Imricha a Róberta Lapka, ktorý je zároveň aj editorom publikácie.

Ide o ďalší parciálny výsledok riešenia projektu VEGA 2/0015/22 Recepcia biblickej rodinnej terminológie a motívov v slovanskom kultúrnom prostredí.

Prvý diel publikácie vyšiel koncom roka 2022.