V prvý augustový týždeň  (2.-5.8.) roku 2021 sa úspešne uskutočnil ďalší ročník Letnej akadémie mladých. Tentokrát bola jeho ústrednou myšlienkou (in)Tolerancia a privítali sme na nej desiatku mladých ľudí zo západu i východu Slovenska vo veku od 17-23 rokov. Letná akadémia týmto mladým ponúkla svoje tri základné piliere: život v spoločenstve, prednášky a exkurzie.

Súčasťou života v spoločenstve v augustiniánskom kláštore v Košiciach boli chvíle strávené pri spoločnej modlitbe, stolovaní, opekačke či hre. Prednášky ponúkli odborníci z rôznych vedných odborov, boli však navzájom prepojené ústrednou témou akadémie. Ich súčasťou boli aj diskusie a workshopy. Mnohí z prednášajúcich trávili s mladými čas a boli im k dispozícii aj na osobné rozhovory aj mimo času prednášok. Prednášajúcimi boli biblista Peter Juhás, historik Peter Olexák, kunsthistorička Jana Švantnerová, patrológ a augustinián Juraj Pigula a teológ a benediktín Ján Dolný. Obzvlášť mladých zaujala prednáška Petra Olexáka o križiackych výpravách a dynamická prednáška Jany Švantnerovej spojená s workshopom, v ktorej predstavila rôzne príklady ako sa tolerancia či intolerancia toho druhého, predovšetkým tá náboženská, prejavovala a prejavuje v umení. Veľmi živú diskusiu, najmä medzi samotnými prednášajúcimi, vzbudila téma chápania náboženskej slobody, ktorá bola v centre prednášky Jána Dolného.

Jeden celý deň bol venovaný exkurziám, tohto roku do židovského a evanjelického prostredia v Prešove. Keďže všetci účastníci akadémie boli katolíci, náhľad do života a tradícií iných náboženských komunít, ktoré vedľa seba v našom prostredí žijú bol zvlášť obohacujúci. Čas na stretnutie s našimi účastníkmi si našiel aj sám biskup Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Peter Mihoč.

Pri záverečnom hodnotení akadémie bolo jak z účastníkov, tak aj z organizátorov a prednášajúcich cítiť nadšenie z toho, čo sa spoločne podarilo pripraviť, ponúknuť a dosiahnuť. Dokonca z úst jedného z organizátorov zaznelo: „Myslím si, že toto bola zatiaľ najlepšia LAMka.“ Kvalita a záujem teda aj napriek ročnej pauze spôsobenej pandémiou stále stúpa, a tak sa už teraz tešíme a pozývame na ďalší ročník Letnej akadémie mladých organizovanej Centrom pre štúdium biblického a blízkovýchodného centra.

Účastníci a niektorí z prednášajúcich na LAM 2021.

Peter Juhás prednášal o (in)tolerancii v súvislosti s myšlienkou monoteizmu v staroveku

Juraj Pigula sa venoval vzťahu Židov a kresťanov v neskorom staroveku.